Treceți la conținutul principal

De ce suntem unde suntem III

Avansul cheltuielilor publice din Romania, cel mai mare din regiune
Romania are cel mai crescut deficit bugetar din Europa Centrala si de Est

12 Ianuarie 2010

In pofida promisiunilor facute de guvernanti, care s-au angajat sa diminueze cheltu­ie­lile publice in 2009, Romania a inregistrat anul trecut cel mai mare avans anual printre statele din regiune in privinta costurilor sectorului public. Astfel, tara noastra a avut un volum al cheltuielilor publice cu 14,87% mai mare in 2009, comparativ cu 2008, ceea ce a determinat un deficit de 7,3% din PIB, de asemenea cel mai mare din Europa Centrala si de Est.

Executia preliminata a Bugetului de stat pentru 2009 releva un volum al chel­tuielilor totale de 92,78 miliarde de lei, ceea ce reprezinta un avans de aproape 15%, in comparatie cu cheltuielile rea­li­za­te in 2008. Asta, desi reprezentantii Guvernului de la Bucuresti s-au angajat cu tarie la inceputul anului trecut ca vor reduce cheltuielile publice si vor re­for­ma aparatul de stat, mai ales pe fondul situatiei proaste a economiei ce se anun­ta pentru 2009. Mai mult decat atat, Romania a inregistrat anul trecut cea mai mare crestere anuala a volumului cheltuielilor publice, in com­pa­ratie cu celelalte state cu eco­nomii emergente din Eu­ro­pa Centrala si de Est (ECE).

Chel­tu­ielile pu­bli­ce au scazut anul trecut in Bulgaria si Un­ga­ria, com­pa­ra­tiv cu 2008, potrivit declaratiilor minis­tri­lor de Finante. In Cehia au inregistrat un avans de nu­mai 7,7%. In Polonia, de ase­me­nea, chel­tu­ie­li­le pu­blice au cres­cut pana la 44,5% din Pro­­dusul Intern Brut (PIB), fata de 42% in 2008, insa ni­ve­­lul deficitului bugetar a fost mai mic decat estimasera ini­tial au­toritatile po­lo­neze la in­ceputul anu­lui, pe fon­dul unor venituri publice mai mari decat cele prog­no­za­te. Astfel, pon­de­rea ve­ni­tu­­ri­lor publice a crescut in Po­lo­nia de la 40,4% din PIB in 2008 la 41,2% din PIB anul trecut.

Polonia a fost, de altfel, sin­gu­­ra tara din blocul ex-co­mu­nist care a inregistrat in 2009 crestere eco­nomica, fapt ce a sustinut majorarea ve­niturilor in­­casate la Bugetul de stat.

Consum mai mare, venituri in scadere

Pentru comparatie, avansul de 14,87% inregistrat in dreptul cheltuielilor bu­ge­tare in Romania in 2009 a survenit con­co­mitent cu o reducere de 7,77% a ve­niturilor incasate anul trecut la Bu­getul de stat. Astfel, veniturile totale pre­li­minate pen­tru 2009 se ridica la suma de 56,4 miliarde de lei, in timp ce ve­ni­tu­rile rea­li­zate la Bu­ge­tul statului in 2008 au fost de 61,15 miliarde de lei. Iar ac­centuarea discrepantei in­tre ve­ni­tu­ri­le bugetare in sca­dere, respectiv, chel­tu­ie­lile la Bugetul statului mai mari decat in 2008 a facut ca tinta pentru deficitul buge­tu­lui con­so­lidat de stat sa fie ma­jo­rata de la 2% din PIB, cat a fost estimata la in­ceputul anului trecut, la 4,6% din PIB si, ulterior, ca va­rianta finala, la 7,3% din PIB. De altfel, autoritatile romane au anun­tat re­cent ca de­ficitul Bu­getului de stat se in­ca­drea­za, in urma cal­culelor pre­li­minare, in in­ter­valul 7,2%-7,3% din PIB, ceea ce in­seamna ca tinta stabilita de Fondul Monetar International (FMI) a fost atinsa.

Modelul bulgar

Bulgaria a incheiat anul 2009 cu un deficit minimal de 0,75% din PIB si este lider intre celelalte state din Uniunea Eu­ro­peana (UE) in privinta reducerii chel­tu­ielilor la Bugetul de stat. Mai mult decat atat, bulgarii au reusit sa obtina anul trecut cel mai mic deficit al sec­to­rului public, raportat la PIB, din intreaga Uniune. Astfel, Bugetul de stat al Bul­ga­riei era echilibrat in octombrie 2009, in conditiile in care cheltuielile bugetare au fost cu 9% mai mici decat in octombrie 2008, ceea ce le-a plasat sub nivelul ve­ni­tu­rilor incasate dupa primele 10 luni ale anului trecut. Iar faptul ca au in­cheiat 2009 cu un Buget de stat echilibrat in­drep­tateste autoritatile bulgare sa sta­bi­leasca pentru 2010 premisele unor po­litici fiscale mai relaxate, care sa per­mi­ta sustinerea financiara a economiei, in lupta cu criza financiara inter­na­tio­nala care a afectat toate tarile din re­giu­ne. De altfel, Guvernul bulgar a anuntat deja ca nu vor avea loc majorari de taxe in 2010, cu exceptia accizei pe tigari. In plus, ab­sen­ta unei datorii pu­bli­ce exa­cerbate permite Guver­nu­lui de la Sofia sa ia in calcul pentru anul in curs finan­ta­rea prin titluri de stat, ceea ce in­departeaza Bulgaria de spec­trul unui posibil sprijin fi­­nanciar acordat de FMI, si­milar cu cel oferit Ro­maniei. Iar stabilirea con­ditiilor pen­tru evolutia eco­no­miei bul­ga­re in 2010 de­parte de stric­­tetea impusa de Fond face, de ase­menea, ca au­to­ri­tatile de la Sofia sa aiba o pers­pec­tiva mai optimista, in comparatie cu si­tuatia din Romania.

Incasari peste asteptari la altii

Atat Ungaria, cat si Polonia au in­che­iat 2009 cu incasari la Bugetele de stat peste estimarile initiale. In conditiile in care cheltuielile inregistrate la Bugetul de stat in Ungaria au fost inferioare in 2009 celor din 2008, o evolutie peste as­tep­tari a veniturilor a condus la un de­fi­cit bugetar al administratiei centrale sub tinta stabilita, de 3,8% din PIB. Astfel, deficitul bugetar rezultat in ur­ma cal­cu­le­lor preliminare ale auto­ri­ta­tilor ma­ghia­re este de 3,6% din PIB pen­tru ad­mi­nistratia centrala, res­pec­tiv, 4,1% din PIB, daca sunt incluse si rezultatele fi­nan­ciare ale consiliilor locale. Si in Po­lo­nia deficitul bugetar inregistrat la sfar­situl lui 2009 a fost mai mic decat tinta initial stabilita. Astfel, deficitul bugetului con­solidat de stat a fost de 6,3% din PIB la sfarsitul lu­nii decembrie, sub tinta initial stabilita. Mai mult decat atat, diferenta dintre cheltuieli si venituri a fost cu mai mult de 10% mai mica decat se estimase initial, in conditiile in care Po­lonia a inregistrat anul trecut o cres­te­re eco­no­mica de 1,5%. Cehia este singura tara din regiunea ECE care a avut anul trecut o executie bu­getara asemanatoare ce­lei din Romania. In con­di­tiile in care cheltuielile bugetare au fost in 2009 cu 7,7% mai mari decat in 2008, iar ve­ni­tu­rile incasate la Bugetul de stat au scazut cu 8,4% in acelasi interval de timp, Cehia a inregistrat anul trecut cel mai mare de­ficit bugetar din istoria sa. Chiar si in aceste conditii, deficitul bugetar in­re­gis­trat in Cehia, raportat la PIB, este sub cel din Romania, fiind estimat ca se situeaza in intervalul 6,6%-6,9%.

Cheltuielile publice au scazut anul trecut in Bulgaria si Ungaria, comparativ cu 2008, potrivit declaratiilor ministrilor de Finante.In Cehia au inregistrat un avans de numai 7,7%.


http://www.financiarul.com/articol_38159/avansul-cheltuielilor-publice-din-romania-cel-mai-mare-din-regiune.html

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Mass media şi spirala tăcerii. Opinii majoritare. Opinii minoritare

III DINAMICA OPINIEI PUBLICE

extras din lucrarea mea de disertaţie, ''Argumente ale presei româneşti de după 1989 în sprijinul teoriei "spirala tăcerii" (cercetare: criza gripei aviare)'', susţinută la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Bucureşti, 2007, conducători ştiinţifici Prof. univ. dr. Paul Dobrescu şi Lector univ. drd. Nicoleta Corbu.

1. Fabricarea ştirilor: construcţia socială a realităţii. Agenda media
http://ionalecsandru.blogspot.com/2008/01/fabricarea-tirilor-construcia-social.html

2. Mass media şi spirala tăcerii. Opinii majoritare. Opinii minoritare

Mass media nu au doar capacitatea de a stabili ceea ce este important, ele stabilesc, simultan, ce este important şi legitim. Mai mult, mijloacele de informare în masă chiar conferă legitimitate, atrag atenţia asupra unor aspecte de o importanţă uneori discutabilă, aruncând altele în obscuritate. Mass media au capacitatea de a legitima o…

Opinia publică

extras din lucrarea mea de disertaţie, ''Argumente ale presei româneşti de după 1989 în sprijinul teoriei "spirala tăcerii" (cercetare: criza gripei aviare)'', susţinută la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Bucureşti, 2007, conducători ştiinţifici Prof. univ. dr. Paul Dobrescu şi Lector univ. drd. Nicoleta Corbu.

1. Opinia publică – imposibilitatea unei definiţii general acceptate

Opinia publică este unul dintre cele mai importante şi de durată concepte menţionate în cadrul ştiinţelor sociale, având o largă aplicare atât în psihologie, sociologie, istorie, cât şi în ştiinţele politice şi cercetările făcute asupra comunicării. Conceptul de opinie publică se bucură de o largă preocupare venită din plan social, dar şi de un interes major manifestat de mediile ştiinţifice şi intelectuale în ceea ce îl priveşte. Idei despre opinia publică pot fi găsite în filosofia secolului al XVIII–lea, în literat…

Cavaleria usoara

Cavaleria usoara

Eram cu un prieten
ne plimbam prin oras
pe Magheru
agatam gagici.

Cind, pe celalalt trotuar
pe cine vedem?
Era chiar Ecaterina Andronescu!
Coborise dintr-o limuzina neagra
si se indrepta pe jos
unde avea treaba.

Am alergat intr-un suflet
trap-galop
amindoi
catre celalat trotuar
doi tineri naravasi
strigind
cit ne tineau puterile:
"Doamna ministru! Doamna ministru!"

Doamna ministru este foarte mica
de statura
mica, mica
pe tocuri mari
mica.

S-a speriat teribil
s-a panicat
cit pe ce sa o ia la fuga
daca nu era pe tocuri
vazind doi tineri naravasi
care alergau spre dinsa.

Atunci, noi am strigat mai incet:
"Doamna ministru! Doamna ministru!"

Vroiam doar sa va spunem "sarut mina".